Silikon 200 ml

349.00 kr

Till butik

Art. nr. 3816501547362031.

Produktbeskrivning

RENGÖRING OCH SMÖRJNING AV ILÖPBAND OM DU UNDERLÅTER ATT SMÖRJA LÖPBANDET KAN DET LEDA TILL ATT PRODUKT GARANTIN BLIR OGILTIG!Torka av handstöden och mätaren med en fuktig duk. Använd inga lösningsmedel! Dammsug regelbundetde synliga delarna av löpbandets ram (bl.a. bandet, bottenskivan, sidoplåtarna) med ett litet munstycke. Hålläven omgivningen kring löpmattan ren. Löpmattan drar i använding till sig t.ex. damm som kan ge upphov tillfunktionsproblem för redskapet.En mycket viktig del av löpunderlagets underhåll är smörjning. Vid genomsnittlig hemanvändning (högst60 minuter om dagen) bör du kontrollera smörjningen en gång i månaden – men smörj bara bandet om detbehövs. Vid mer krävande användning behöver smörjningen kontrolleras med kortare intervall. Det gör dubäst innan du påbörjar ett träningspass. Kontrollera smörjningen på följande sätt:1. Se till att strömmen till löpbandet är avstängd! Kliv upp på löpbandet och stå stadigt där du normaltspringer på bandet.2. Fatta tag i det horisontala handstödet och tryck på bandet med fötterna så att det rör sig fram ochtillbaka. Bandet ska röra sig mjukt, jämnt och ljudlöst.3. Om du observerar ryckiga rörelser eller om bandet inte rör sig kontrollerar du smörjningen genom attkänna med handen under bandet.Smörj mattan på följande sätt:A) Hopfällbar ram1. Fäst munstycket till smörjtuben på T-Lube S-behållaren.2. Lyft löpbandet och lås det.3. Placera munstycket mellan bandet och skivan. Försök att spreja så långt in mot mitten av löpplattan sommöjligt.4. Spreja med smörjmedlet i 2-3 sekunder.5. Sänk löpplattan till normal position. Använd löpbandet för träning eller kör löpbandet i minst 5 minuter.B) Fast ram1. Fäst munstycket till smörjtuben på T-Lube S-behållaren.2. Justera löpplattan till det högsta läget.3. Placera munstycket mellan bandet och skivan. Försök att spreja så långt in mot mitten av löpplattan sommöjligt.4. Spreja med smörjmedlet i 2-3 sekunder.5. Sänk löpplattan till normal position. Använd löpbandet för träning eller kör löpbandet i minst 5 minuter.OBS! Använd endast T-Lube S-silikonsmörjmedel för smörjning av löpbandet. Kontakta närmaste Tunturi-återförsäljare om du behöver mer T-Lube eller mer information om smörjning och underhåll.OBS! Innan du börjar använda löpbandet smörjer du in bandet med det medföljande T-Lube S-smörjmedletenligt anvisningarna i användarhandboken.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli den första att skriva en recension “Silikon 200 ml”